vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon binnen de club is Sophie Stevens. Zij luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op en buiten het volleybalveld.

Je kunt bij haar altijd terecht voor bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten of een te hoge werkdruk.

Het spreekt voor zich dat meldingen met de nodige discretie worden behandeld.

Contacteer Sophie via mail

Je kan ook steeds terecht bij een vertrouwenspersoon van de Federatie van Volley Vlaanderen.