Aanspreekpersoon Integriteit

Mijn naam is Kirsten Pauwels. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (club-API) van VDK Gent Damesvolley. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze club kan je bij mij als club-
API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage,...? Merk je tijdens de trainingen of de wedstrijden dat er dingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Als club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

api

Kirsten Pauwels

api@vdkbankgentdamesvolley.be

+32 497 84 92 46

Je kan ook steeds terecht bij een vertrouwenspersoon van de Federatie van Volley Vlaanderen.